GENEESS

 

Nederlandse vertaling zie beneden

GENEESS,

(Healthier by nanoelectronics and smart specialization) 

Health is precious to all of us. Therefore, it is a challenge to innovate and to develop smart products to cope with medical issues. In the GENEESS project the focus will be on the implementation of nanoelectronics in several medical devices for solutions in healthcare. The GENEESS project is a project of DSP Valley with imec as partner.

The main goal of the GENEESS project is to stimulate the use of nanoelectronics as a key enabling technology in the medical field in Flanders. Miniaturized hardware and software components are essential for the development of advanced smart products. 

There are many different application domains in the medical context where smart solutions are desirable: pacemakers, hearing devices, vision and sight implants, brain electrodes, heart rate monitors, miniature insulin pumps, small diagnostics with biochips, etc. Worldwide there is a growing demand for such smart applications given the awareness of aging issues, the increase of chronic diseases and the rising costs in healthcare.

 

 

Figure 1: Value chain and different target groups GENEESS 

In Flanders several companies are involved in electronics but they still lack sufficient activities in the medical field. During the GENEESS project we aim to identify, approach and bring together all players involved in the medical field. In this way cooperation in an atmosphere of open innovation can lead to successful creation of new and smart products. This will increase the competitiveness of Flemish companies and strengthen the technology-driven transformation of the industry. In figure 1 the different target groups within the GENEESS value chain are given.

 

GENEESS activities

A nano-readiness audit (Ready2NanoMed) will be prepared to query companies about their activities in the medical field. In this way all participating companies get feedback and advice on how to improve their nano-readiness regarding medical technology. 

Several business opportunities (Biz4NanoMed) will be highlighted during the GENEESS project like personalized measuring devices, personalized diagnostics and implantable solutions. In this way hot opportunities and possible gaps in the medical technology field can be identified.

During matchmaking events and seminars, we will explore the business opportunities around special subthemes such as personalized diagnostics, personalized measuring devices and implantable solutions. 

A best practices guide will gradually be prepared to facilitate the implementation of smart technology, using existing business cases and through expert meetings. 

On the GENEESS website an interactive demand-supply portal will be created with information about company activities in medical technology. 

In the end the goal of the GENEESS project is twofold. First of all, helping people by the creation of new smart medical devices to cope with health issues. Secondly, strengthen the Flemish economy by stimulating more entrepreneurship and open innovation.
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GENEESS,

GEzonder door Nano-Elektronica En Slimme Specialisatie

Gezondheid is voor iedereen een kostbaar gegeven en in het kader van het GENEESS-project wordt er gestreefd naar een slimme ondersteuning in tal van medische problemen. Hierbij ligt de focus op de implementatie van nano-elektronica in verschillende medische apparaten voor oplossingen binnen de gezondheidszorg. Het GENEESS-project is een project van DSP Valley met imec als partner.
Concreet gaat het bv. om aansturing van pacemakers, hoorapparaten, hoor-en oogimplantaten, hersenelektrodes, bloeddrukmeters, hartslagmeters, miniatuur-insulinepompen, kleine diagnosetoestellen met biochips, enz. Vooral vanuit het besef van de vergrijzingsproblematiek, het toenemen van chronische ziektes en de stijgende kosten van de gezondheidszorg is er wereldwijd interesse in slimme medische toepassingen.
 
 
 
Figuur1: Waardeketen en doelgroep(en) GENEESS
 
In het Vlaamse landschap zijn reeds tal van bedrijven actief rond nano-elektronica maar ze vinden elkaar nog onvoldoende als het gaat om het valoriseren van concrete producten in de medische wereld. In figuur 1 worden de doelgroepen binnen de waardeketen van het GENEESS-project schematisch weergegeven. Het GENEESS-project zal de samenwerking tussen de verschillende spelers in de waardeketen stimuleren in een sfeer van open communicatie rond geavanceerde technologie. Dit met het oog op de ontwikkeling van slimme oplossingen en toepassingen voor de medische wereld.
 

GENEESS activiteiten

Om binnen het GENEESS-project slimme medische apparaten te ontwikkelen, worden er verschillende activiteiten en initiatieven ondernomen.
 
Opstellen en uitvoeren nano-readiness audit (Ready2NanoMed)
Als startpunt voor het GENEESS-project wordt er een “nano-readiness” audit opgesteld die polst naar de stand van zaken bij bedrijven als het gaat over nano-elektronica in medische toepassingen. Op die manier kan vanuit het GENEESS-project teruggekoppeld worden naar de bedrijven met de nodige adviezen hoe ze hun “nano-readiness” kunnen verbeteren om te komen tot de ontwikkeling van producten in het medische domein.
 
Uitwerken business opportunities (Biz4NanoMed)
In het GENEESS-project zijn er elk jaar een aantal business opportunities voorzien rond een specifiek deelthema van nano-technologie in de medische wereld. Enkele deelthema’s zijn bv. gepersonaliseerde meettoestellen, gepersonaliseerde diagnosetoestellen en implanteerbare oplossingen. Op die manier kunnen “hot” opportunities voor nano-elektronica in de medische technologie geïdentificeerd worden alsook de mogelijke “gaps” waaraan gewerkt moet worden.
 
Uitwerken best practices leidraad
Om de implementatie van nano-elektronica in het medische domein te versnellen en te faciliteren zullen binnen het GENEESS-project “best practices” worden aangereikt. Deze “best practies” zullen aansluiten bij elk van de deelthema’s. Hiertoe zullen cases van andere bedrijven en expertmeetings bijdragen aan het opstellen van de “best practices”.
 
Aanmaken vraag-aanbod portaal gekoppeld aan adviesdienst GENEESS
Op de GENEESS-website kan via een vraag-aanbod portaal gezocht worden naar informatie met betrekking tot bedrijfsactiviteiten rond nano-technologie in de medische wereld. Ook is er de mogelijkheid om aan het GENEESS-team advies te vragen bij het zoeken naar mogelijkheden van de eigen nano-elektronica toepassing in het medische domein.
 
Matchmaking-events en seminaries GENEESS
In het GENEESS-project zullen matchmaking-events georganiseerd worden zodat deelnemers kunnen netwerken om een samenwerking op te zetten rond nano-elektronica in de medische wereld.
Via seminaries wordt er meer informatie gegeven over de aspecten rond een medische toepassing of bepaalde technologieën. Ook informatie omtrent regulering rond medische toepassingen komt aan bod. Op die manier kan er bijgeleerd worden rond nano-elektronica en de mogelijke toepassingen in het medische domein.