Business Developers

Om onze continue groei van onderzoeks- en valorisatieprojecten met bedrijven en internationale partners te realiseren, zoekt Flanders Make 3 business developers voor:

 • Sensing, Monitoring, Control, Decision Making
 • Codesign & Optimization
 • Multimaterial Lab


Voorbeelden van de realisaties in de diverse domeinen vind je via de link:


Functie

Je zoekt de opportuniteiten op om de huidige en toekomstige behoeften van de bedrijven op te nemen in langdurige onderzoeksprojecten of kortlopende contracten. Omgekeerd zoek je business om de onderzoeksresultaten te valoriseren en te commercialiseren bij bedrijven.

Je ontwikkelt meer business door

 • industriële behoeften te koppelen aan nieuwe technologie en hiervoor onderzoeksprojecten te definiëren en verder uit te werken;
 • voor deze projecten het passende partnership en de passende financieringsvorm te kiezen, bv B2B contract, een ICON-project met enkele Vlaamse bedrijven, een project in een Europees consortium,…
 • bestaande kennis en onderzoeksresultaten verder te valoriseren bij partnerbedrijven en nieuwe bedrijven en hiervoor B2B contracten af te sluiten of opvolgprojecten op Vlaams of Europees niveau te definiëren.


Je werkt samen met een team onderzoekers en accountmanagers en bouwt relaties met topbedrijven in de maakindustrie en Europese partners.

Je rapporteert aan de corelabmanager en je werkt samen met de CVO (Chief Valorization Officer).

Profiel

De ideale kandidaat

 • Heeft een PhD of Masterdiploma als handelsingenieur, ingenieur of een ander relevant domein;
 • Heeft ervaring in business development vanuit de industrie of de universiteit;
 • Is een echte ondernemer die zijn verantwoordelijkheden opneemt en graag ownership neemt;
 • Kan actief luisteren en business opportuniteiten spotten;
 • Kan duurzame relaties uitbouwen in een complex stakeholderlandschap;
 • Kan onderzoeksprojecten ontwikkelen en B2B contracten afsluiten;
 • onderschrijft de waarden van Flanders Make en handelt ernaar.


Aanbod

Mooie kansen om de externe exposure van Flanders Make mee uit te bouwen voor een jong internationaal team van toponderzoekers in een groeiend strategisch onderzoekscentrum dat samenwerkt met alle Vlaamse universiteiten en de top uit de maakindustrie en dit op een internationaal niveau.

Flanders Make biedt je een competitief salaris met extralegale voordelen.

Geïnteresseerd?

Richt je motivatiebrief en cv aan humanresources@flandersmake.be .