Elektronisch ontwerp van sensornetwerken voor toepassingen in de gezondheidszorg.

Elektronisch ontwerp van sensornetwerken voor toepassingen in de gezondheidszorg. 

(ref. ZAP-2018-31)
 
 
Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Departement Elektrotechniek (ESAT), Technologiecluster Elektrotechniek (ESAT), Campus Groep T van de KU Leuven is er een voltijdse academische vacature (in het zelfstandig academisch personeel) in het domein van het elektronisch ontwerp van sensornetwerken voor toepassingen in de gezondheidszorg. 
 
Het e-Media Research Lab is actief op Campus Groep T en steunt op een intense samenwerking tussen het Departement Elektrotechniek (ESAT) en het Departement Computerwetenschappen. Voor deze vacature is een nauwe samenwerking voorzien met het Departement Elektrotechniek (ESAT), STADIUS Centrum voor Dynamische Systemen, Signaalverwerking en Gegevensanalyse.
 
Het e-Media Research Lab onderzoekt, ontwikkelt en implementeert nieuwe technieken om mensen vooruit te helpen met behulp van embodied media. Het lab bouwt systemen met sensoren die gegevens van een gebruiker capteren of informatie uit diens omgeving, algoritmen die deze data analyseren, en actuatoren die output genereren die betekenisvol is voor de eindgebruiker. Centraal in onze onderzoeksvragen is hoe gebruikers deze output zullen waarnemen, en hoe ze hierop reageren. Vaak worden zeer interactieve systemen geïmplementeerd die plezierig en onderhoudend zijn, en tegelijkertijd een ernstig doel nastreven, zoals serious games. Toepassingen zijn er in het domein van gezondheid, leren, kunst en entertainment. Het e-Media Research Lab brengt expertise samen uit verschillende domeinen zoals elektrotechniek, signaalverwerking, machine learning, computerwetenschappen, software engineering, sociale wetenschappen en user experience design.
 
Website van de eenheid


OPDRACHT 

Onderzoek

Meer en meer oplossingen in de gezondheidszorg steunen op sensornetwerken, bv. body area networks die fysiologische metingen uitvoeren, EEG-systemen die sensoreenheden bevatten met lokale verwerkingscapaciteit, en microfoonnetwerken zoals communicerende hoorapparaten die akoestische analyse en signaalverwerking mogelijk maken. Deze systemen werken in uitdagende scenario’s, bv. met grote bandbreedtes en zeer snel variërende signaalkarakteristieken. Een netwerkbrede aanpak is vereist om het meten en de verwerking in elk onderdeel van het systeem te controleren, en dat onder strikte real-time vereisten, met een beperkt energiebudget, en met beperkingen in het radiospectrum.
 
De kandidaat zal elektronische systemen ontwerpen die de implementatie van gedistribueerde algoritmen mogelijk maken in real-time. Het ontwerp van zulke systemen behelst vermogenoptimalisatie, betrouwbaarheid en afwegingen zoals software vs. hardware (incl. programmeerbare logica), en on-chip vs. off-chip-verwerking. Het ontwerp van sensorsystemen houdt ook de optimale selectie in van componenten voor meten, dataverwerking, draadloze transmissie en controle.
 
 • U ontwikkelt een onderzoeksprogramma van internationaal niveau in het elektronisch ontwerp van sensornetwerken voor gezondheidstoepassingen.
 • U versterkt bestaande onderzoekslijnen en brengt additionele expertise aan.
 • U ontplooit activiteiten van gericht wetenschappelijk onderzoek die resulteren in doctoraten en publicaties die voldoen aan de internationale standaarden en die leiden tot een brede internationale erkenning.
 • U ondersteunt of initieert een netwerk van gezondheidsinstellingen en bedrijven door valorisatie van onderzoeksresultaten en het uitvoeren van industriële dienstverlening, met als doel de innovatie in de gezondheidssector te versterken.
 • U werkt rond uw onderzoeksprogramma een internationaal samenwerkingsverband uit, dit zowel binnen de academische wereld alsook met industriële partners. 
 • U bent in staat om competitief zowel projectmatige overheidsfinanciering als bilaterale industriële financiering te verwerven.
 • U streeft naar excellentie en levert zo een bijdrage aan de internationale uitstraling van de onderzoeksgroep en de faculteit.

 


Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs aan zowel bachelor- als masterstudenten binnen het domein van de elektronica, meer specifiek in hardware design, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. Het idee van projectgebaseerd en hands-on onderwijs, en interactief lesgeven maakt u enthousiast. 
 • U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit door begeleiding van studentenprojecten (bv. bachelor- en masterproeven) en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.

Dienstverlening

 • U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.
 • U onderhoudt nauw contact met gezondheidsinstellingen en de bedrijven actief in gezondheidszorg.
 • U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld door participatie bij info- en opendeurdagen, netwerkmomenten en beurzen, …

Vereisten

We zoeken internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent interdisciplinair onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie op het gebied van het ontwerp van embedded systemen, zowel analoog als digitaal ontwerp, programmeerbare logica en PCB-ontwerp, waarbij sterke aandacht besteed wordt aan vraaggedreven onderzoek in nauwe samenwerking met gezondheidsinstellingen en bedrijven in de gezondheidssector:
 
 • U hebt een diploma van doctor in het domein van de elektronica, met de nadruk op het ontwerp van elektronische systemen, bij voorkeur voor toepassingen in de gezondheidszorg. U heeft ervaring in het ontwerp van embedded systemen (zowel analoog als digitaal ontwerp), programmeerbare logica en PCB-ontwerp.
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. Dit moet blijken uit uw publicaties of uit uw onderzoekservaring binnen gezondheidsinstellingen of -ondernemingen. U heeft de ambitie bij te dragen tot valorisatie van onderzoek binnen industrie en maatschappij. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire of industriële context
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste.
De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. 
Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.
 

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven heeft een rijke wetenschappelijke traditie en geschiedenis, en was de alma mater van grote namen in de wetenschap zoals Erasmus, Andreas Vesalius en Georges Lemaître. Dankzij haar internationaal gerenommeerde onderzoeks- en onderwijsprogramma s wordt de universiteit stelselmatig gerekend tot de beste 50 universiteiten ter wereld. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. 
 
Uw hoofdwerkplaats is KU Leuven – Campus Groep T Leuven en u zal samenwerken met het Departement Elektrotechniek (ESAT), STADIUS Centrum voor Dynamische Systemen, Signaalverwerking en Gegevensanalyse. Beide bevinden zich in Leuven, in een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
 
Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.
 

Interesse

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Prof. dr. ir. Bart Nauwelaers, departementsvoorzitter van het Departement Elektrotechniek (bart.nauwelaers@esat.kuleuven.be, tel. +32 16 32 11 14) of Prof. dr. ir. Koen Eneman, voorzitter van Campus Groep T (koen.eneman@kuleuven.be, +32 16 30 10 65). U kunt uitsluitend via onze online sollicitatietoepassing solliciteren. Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be. Gelieve aan uw sollicitatie een biosketch toe te voegen, deze biosketch is voor elke sollicitatie een essentieel onderdeel. De richtlijnen voor de opmaak van de biosketch staan op de jobsite en bovenaan de template voor de biosketch die men moet gebruiken. Bij uw sollicitatie voegt u tevens een research statement (max. 2 pagina’s) toe, dat uw meerwaarde voor het onderzoeksprogramma van het e-Media Research Lab aantoont. Daarnaast schetst u in een teaching statement uw visie op academisch onderwijs (max. 2 pagina’s). De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn, expliciet aan om zich kandidaat te stellen.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/08/2018 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
 
Solliciteer voor deze functie